Prirodno-matematički fakultet, 10.07.2020

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Anđele MihailovićKandidatkinja Anđela Mihailović  braniće magistarski rad sa nazivom:

" Ocjena koeficijenta sigurnosti u modelu individualnog rizika"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Siniša Stamatović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici-mentor;

2. dr Goran Popivoda, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član; 

3. dr Božidar Popović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik.

Odbrana će se održati u petak,17. jula 2020. godine u sali 227 sa početkom u 13:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 73