Prirodno-matematički fakultet, 10.07.2020

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Vesne IvanovićKandidatkinja Vesna Ivanović braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Analiza filmskih kritika primjenom rekurentnih neuronskih mreža"

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Savo Tomović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik;
  2. dr Aleksandar Popović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;
  3. dr Goran Šuković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 16. jula 2020. godine u sali 210 sa početkom u 9,00.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 82