Prirodno-matematički fakultet, 01.10.2020

Prijemni ispit za dvogodisnje master-studijeTermini prijemnog ispita za dvogodišnje master studije za studijske programe na Prirodno-matematičkom fakultetu su:

- Računarske nauke: utorak, 06.10.2020, sala 107-A, sa početkom u 08:00 časova;

- Računarstvo i informacione tehnologije: utorak, 06.10.2020, sala 210, sa početkom u 08:00 časova;

- Biologija: utorak, 06.10.2020., sala A1, sa početkom u 09:00 časova;

- Fizika: ponedjeljak, 05.10.2020., laboratorija 022, sa početkom u 12:00 časova;

- Matematika: utorak, 06.10.2020., sala 207, sa početkom u 14:00 časova;

- Matematika i računarske nauke: utorak, 06.10.2020., sala 207, sa početkom u 14:00 časova.

Napomena:

Studenti PMF-a, koji su upisali osnovne studije po starom nastavnom programu (3+1+1) i koji su završili specijalističke studije, mogu se prijaviti za upis na dvogodišnje master-studije po novom programu, pri čemu su u obavezi da polažu prijemni ispit za studijski program na koji apliciraju. Ukoliko nakon toga steknu pravo upisa (rangiraju se prema uspjehu i rezultatu prijemnog ispita u broj koji je predviđen budžetom), uspisuju se direktno na drugu godinu dvogodišnjih master studija. 

Pored toga, studenti koji su se upisali po starom programu i završili specijalističke studije, mogu, shodno zakonu, da se upišu i na jednogodišnje master-studije, po starom programu.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 755