Prirodno-matematički fakultet, 21.10.2020

Opterećenja nastavnika, saradnika i laboranata za studijsku 2020/2021. godinuMole se svi nastavnici, saradnici i laboranti na Prirodno-matematičkom fakultetu da još jednom provjere liste svojih opterećenja (štampani dokument koji su preuzeli iz studentske službe, kao i onaj koji je dostupan na sajtu, na ličnoj stranici) i sve uočene greške (broj časova, broj grupa) za predmete koji se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu dostave studentskoj službi, kako bi se unijele korekcije najkasnije do četvrtka, 22.10.2020. godine do kraja radnog vremena.

Sve ostale greške (predmeti na drugim jedinicama UCG) dostaviti prodekanu za nastavu na mejl miljan@ucg.ac.me, kako bi se napravio objedinjen spisak za korekciju i uputio studentskim službama tih jedinica.

 

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 400