Prirodno-matematički fakultet, 14.12.2020

Odbrana polaznih istraživanja - Nikola KonatarOdbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Nikole Konatara, pod nazivom  "Zakoni održanja u okviru stohastičkih i determinističkih modela", održaće se u ponedjeljak 21. 12. 2020. godine u sali 210 sa početkom u 13 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Oleg Obradović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
  2. Dr David Kaljaj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
  3. Dr Darko Mitrović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor 
Broj posjeta : 547