Elektrotehnički fakultet, 10.05.2020

Trinaesta nedjelja - predavanja, vježbe i e-konsultacijeU prilogu je nastavni materijal za trinaestu nedjelju nastave.

Od studenata se očekuje da nastavni materijal detaljno pređu sami, a za sva konkretna pitanja i dodatna pojašnjenja se mogu obratiti profesoru i saradniku na zvanične email adrese.

U utorak, 19. maja, u 12 časova će se održati e-konsultacije sa Lazarom Obradovićem na platformi zoom.us. U cilju efikasnog rada u trenutnim okolnostima, pozivamo studente da pošalju konkretna pitanja na email adresu lazaro@ucg.ac.me. Studenti mogu slati pitanja koja se tiču pređenog gradiva i sa predavanja i sa vježbi. Pitanja treba poslati najkasnije do 18. maja do kraja dana, a odgovore sa pristupnim informacijama e-konsultacijama studenti mogu očekivati u jutarnjim časovima na dan konsultacija.

Dokumenti

Broj posjeta : 179