Prirodno-matematički fakultet, 29.09.2020

VježbeTekst prvih vježbi se nalazi na platformi https://dl.ucg.ac.me/

 Video zapis prvih vježbi biće uskoro na platformi. Nakon toga ćemo se dogovoriti o terminu konsultacija.

Broj posjeta : 177