Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 04.12.2019

Popravni kolokvijumPopravni kolokvijum će se održati u ponedjeljak 23. 12. 2019. godine sa početkom u 12:30 časova, sala 301.

Napomena:

Studenti su dužni na kolokvijum donijeti indeks!

Broj posjeta : 100