Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 10.12.2019

Termin održavanja II popravnog kolokvijuma - 10.12.2019 18:49II popravni kolokvijum će biti održan 26.12.2019. u 13h.

Broj posjeta : 70