Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 18.01.2019

K1 POPRAVNI



Br. indexa

Ime i prezime

 

K1

 K1 POPRAVNI

K2

52/15

DULETIĆ DUŠAN

10

 

 

16/14

ĆALASAN ANA

15

 

11

5/16

RONDOVIĆ JOVAN

2

9

7

132/14

RADANOVIĆ VASKO

12

 

 

50/15

ŠLJIVANČANIN JOVANA

12

 

 

60/15

MITROVIĆ DUŠANKA

8

 

 

3/16

KRIVOKAPIĆ ANDJELA

10

 

 

47/16

BARZUT DARIA

11

 

 

3/16

SKENDEROSKI SEMINA

12

 

 

49/14

LAKOVIC SARA

 

4

2

44/16

KANDIC DANKA

 

4

4

45/16

NENEZIC NIKOLINA

 

 

2

44/15

JURKOVIC ANDREA

 

7

 

61/15

BOSKOVIC KATARINA

 

4