Filozofski fakultet, 23.03.2020

Nova objava - 23.03.2020 16:57Poštovane kolege,

U skladu sa novonastalom situacijom predlažem da svoje eseje, kao i pitanja prilikom pripremanja programskih sadržaja iz nastavnog predmeta Interaktivna nastava dostavite putem meila slavka10@t-com.me

Broj posjeta : 110