Filozofski fakultet, 25.03.2020

Nova objava - 25.03.2020 16:27Poštovani studenti,

Planirani časovi predavanja za VII sedmicu nastave iz predmeta Interaktivna nastava otvaraju novu temu pod naslovom Kooperativno učenje (odredba pojma, uporedna analiza nastavnih pristupa, odlike kooperativnog učenja; pozitivni efekti primjene kooperativnog učenja u pogledu saznajnog/kognitivnog, socijalnog/društvenog i emocionalnog/afektivnog domena) obrađeni su u udžbenikoj literaturi Milić S. (2008) Savremeni obrazovni sistemi, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, str. 99-124.

S poštovanjem,

Slavka Gvozdenović 

Broj posjeta : 101