Filozofski fakultet, 08.04.2020

INTERAKTIVNA NASTAVA - PREDAVANJA IX SEDMICA NASTAVE 08.04.2020 22:27Poštovani studenti,

Predavanje planirano za IX sedmicu nastave (9. aprila 2020), kao i za X sedmicu odnosi na usvajanje znanja na temu Problemska nastava. Prvi dio se, skladu sa predmetnim programom, odnosi na Tipologiju problema i faze problemskog vaspitno-obrazovnog rada. 

U prilogu vam dostavljam pomoćni radni materijal i pitanja za ponavljanje i vježbanje gradiva.

S poštovanjem,

S. Gvozdenović

 

Dokumenti

Broj posjeta : 125