Filozofski fakultet, 08.04.2020

INTERAKTIVNA NASTAVA - informacija o organizovanju probnog testa 08.04.2020 22:41Poštovani studenti,

Probni test znanja iz Interaktivne nastave zakazan je za ponedjeljak, 13. aprila u 13.00 časova. Potrebno je da studenti koji se opredijele da rade test u to vrijeme budu online. Nakon dostavljanja pitanja, test se može raditi preko pametnog telefona i preko kompjutera. Rad na testu traje 60 minuta. Studenti su dužni da, po završetku rada, individualno dostave odgovore, sa brojem indeksa, na adresu predmetnog profesora, najkasnije do 14.00.

Želim vam dobro zdravlje, uspješan rad i zahvaljujem na saradnji.

Predmetni profesor,

S. Gvozdenović

Broj posjeta : 134