Prirodno-matematički fakultet, 13.09.2017

Raspored polaganja u dodatnom rokuRaspored polaganja u dodatnom roku: 

- kolokvijum od 8h

- zavrsni ispit od 9:30h