Ekonomski fakultet, 20.07.2020

Septembarski rok - informacijePolaganje iz predmeta Međunarodna ekonomija (staru program) u septembarskom roku biće organizovano na sledeći način:

  • Kolokvijumi - pismeni ispit
  • Završni ispit - usmeno

U zavisnosti od ostvarenog broja poena tokom semestra, studenti će dobiti različite testove, koji će biti kombinacija pitanja na zaokruživanje i pitanja sa ispitne liste, u odnosu 50:50.

Studenti koji nisu zadovoljni načinom ocjenjivanja u prethodnim rokovima, polažu usmeno.

 

Pitanja koja su objavljena tokom semestra važe i za septembarski ispitni rok, s tim što je sistem bodovanja promijenjen, kao što je naznačeno u pasusu iznad.

Pitanja za prvi kolokvijum

Pitanja za drugi kolokvijum

Pitanja za završni ispit

Broj posjeta : 525