Ekonomski fakultet, 18.10.2020

Korigovani raspored prezentacija (vježbe)Možete preuzeti korigovani raspored prezentacija (časovi vježbi). 

Prezentacije će, kao po dogovoru sa prethodnog časa, nositi 8 poena. Prezentacije će se održavati u okviru časova vježbi, online, preko DL platforme (detalji i uputstva dati su na prvoj stranici dokumenta). 

Dokumenti

Broj posjeta : 395