Ekonomski fakultet, 28.05.2019

Termin ispitaIspit iz predmeta Menadžment u saobraćaju (mentorska nastava) održaće se 13. juna, sa početkom u 10:00 h.

Broj posjeta : 230