Filozofski fakultet, 03.04.2020

Obavještenje u vezi kolokvijumaU utorak (07. 04. 2020.) sa početkom u 10:00 časova, dobićete pitanja za
kolokvijum iz Metodike nastave istorije sa školskim radom. Vaše odgovore
možete slati na moj mail u terminu do 11:30 časova. Uz Vaše seminarske radove
koje upućujete, domaće zadatke i ostale aktivnosti, formiraćemo ocjenu na
prvom kolokvijumu.

Broj posjeta : 119