Elektrotehnički fakultet

Rezultati nakon popravnog završnog ispita
U prilogu se nalaze rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena.

Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 23.07.2020. godine, u 13:00h u laboratoriji za automatiku.

Dokumenti

Broj posjeta : 442