Elektrotehnički fakultet, 15.02.2021

Predavanja iz ARS-aMaterijali sa predavanja i vježbi iz ARS-a su dostupni na Moodle sistemu za e-učenje:

https://dl.ucg.ac.me/course/view.php?id=3167 

Predavanja će se održavati online. Link za online predavanja je dostupan na Moodle-u.

Broj posjeta : 920