Prirodno-matematički fakultet, 14.02.2021

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENEEvidencija poena i predlog ocjene se nalazi u prilogu.

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 15. 02. 2021. u 11:00, a eventualne nepravilnosti se mogu prijaviti predmetnom nastavniku putem e-mail-a.

Na usmeni dio ispita, u srijedu 17. 02. 2021. od 10:15, pozivaju su:

Jasavic Belisa 7/18, Ljuljdjuraj Luka 53/16, Vuk Vucerakovic 21/15 i Kovacevic Marko 9/13.

Dokumenti

Broj posjeta : 135