Prirodno-matematički fakultet, 05.02.2018

PREDLOG OCJENEU prilogu se nalazi evidencija poena nakon popravnog zavrsnog ispita sa predlogom ocjene.

Radovi se mogu pogledati u utorak 06.02. 2018. u 11:00.

Poziva se rakovic Jelena (47,20) na dodatni usmeni dio ispita 08. 02. 2018. u 11:00

U istom terminu mogu polagati i studenti kojima za vecu ocjenu nedostaje manje od 3 poena uz obaveznu prijava  predmetnom nastavniku na e-mail: sladjana.krivokapic@gmail.com

Dokumenti