Prirodno-matematički fakultet, 21.11.2018

RASPORED ODBRANE SEMINARSKIH RADOVARaspored odbrane seminarskih radova (PO OBLASTIMA)

 FOTOSINTEZA I DISANJE - 28. 11. 2018.

MINERALNA ISHRANA - 5. 12. 2018.

RASTENJE I RAZVIĆE; FITOHORMONI - 12. 12. 2018.

POKRETI KOD BILJAKA; BIOTEHNOLOGIJA - 19. 12. 2018.