Prirodno-matematički fakultet, 13.01.2020

ZAVRSNI ISPITZbog blokade g-mail-a prijavu za polaganje zavrsnog ispita i kolokvijuma vrsiti na akademski e-mail predmetnog nastavnika sladjanak@ucg.ac.me od ponedeljka 13. 01. do srijede 15. 01. 2020 u 12:00

Broj posjeta : 311