Prirodno-matematički fakultet

PRVI KOLOKVIJUM - ALGE (stari studenti)
S obzirom da je sa studentima, koji su ranijih godina slusali predmet Alge, gljive i lisaji, napravljen zajednicki dogovor da ce se predmet polagati iz dva dijela, (ALGE pred kraj I semestra, a GLJIVE pred kraj drugog), to znaci da ce se polaganje prvog dijela ovog predmeta odrzati na sledeci nacin: 

I kolokvijum (ALGE) 18. XII u 11h u sali A3 (20 poena)

Test iz algi - poslednja sedmica decembra (10 poena)

Zavrsni ispit za ALGE i popravni zavrsni - u januaru (naknadno ce se na sajtu istaci obavjestenje kojeg datuma) - 20 poena