Prirodno-matematički fakultet, 06.07.2018

Konacna tabela sa poenima i ocjenama



U prilogu je konacna Tabela sa evidencijom poena i ocjenama. U koloni gdje je zavrsni ispit unesen je zbir poena sa zavrsnog iz algi i zavrsnog iz gljiva i lisajeva. Ukoliko uocite neku gresku/nepravilnost pri unosenju ili sabiranju poena, obratite se na mejl: mina.hidrobios@gmail.com 

Dokumenti