Prirodno-matematički fakultet, 21.08.2019

Septembarski rok - prijavaU septembarskom roku studenti imaju mogućnost da osim završnog ispita polažu i kolokvijume (vazi za oba roka)

Prvi rok će se održati 27. avgusta u 14h (sale A-1 i A-3)

Prijavu za polaganje u prvom roku obaviti putem mejla (mina.hidrobios@gmail.com) do 25. avgusta. 

U prijavi obavezno navesti: ime i prezime, naziv predmeta koji se prijavljuje i tip provjere znanja koje se planiraju polagati u prvom roku (da li samo završni ispit ili samo neki od kolokvijuma ili kolokvijumi i završni ispit itd). 

Broj posjeta : 156