Prirodno-matematički fakultet, 31.08.2019

Prijava za drugi septembarski rokDrugi rok će se održati 9. septembra u 11h (sale A-1 i A-3)

Prijavu za polaganje u drugom roku obaviti putem mejla (mina.hidrobios@gmail.com) do 5. septembra

U prijavi obavezno navesti: ime i prezimenaziv predmeta koji se prijavljuje i tip provjere znanja koje se planiraju polagati u drugom roku (da li samo završni ispit ili samo neki od kolokvijuma ili kolokvijumi i završni ispit itd). 

Broj posjeta : 189