Prirodno-matematički fakultet, 26.03.2020

Dodatna pojašnjenja vezana za seminarski radSeminarski rad treba da predstavlja autorski tekst, baziran na pretraživanju i iščitavanju literature o zadatoj temi, a ne kolaž u originalu preuzetih segmenata iz drugih izvora ili prekucan ili prepričan tekst iz udžbenika. Zbog toga je neophodno koristiti i dodatne izvore: enciklopedije, naučne i stručne radove.

Prije samog čina pisanja rada, potrebno je dobro proučiti prikupljenu literaturu, kao i uputstva za pisanje rada. U eri interneta, ogroman broj referenci je dostupan u elektronskoj formi i onlajn. Čitajući naučne radove upoznaćete se bliže sa strukturom rada i načinom citiranja. Prilikom obrade segmenta rada posvećenog taksonimskim markerima porodica, rodova i vrsta, kao izvor koristiti ključeve za određivanje biljaka.

Cilj izrade seminarskog rada je učenje kroz samostalno istraživanje, a ne mehaničko prekucavanje ili kopiranje teksta, jer to nije put do znanja...

 
Broj posjeta : 103