Prirodno-matematički fakultet, 18.06.2020

Satnica polaganja herbarijuma i preuzimanja zbirkiSatnica polaganja ispita: 

9h, sala A3- teorijski dio ispita

10h, lab 101- polaganje herbarijuma I grupa: Hot, Obradović, Đurišić, Kondo.

Studenti II grupe (Topuzović, Nedić, Antić, Bojović) herbarijum će polagati po svršetku polaganje teorijskog dijela ispita. 

9.45 minuta preuzimanje herbarskih zbirki koje nisu zadovoljile uslov prolaznosti (Mujević, Džarić, Husović).

Broj posjeta : 97