Prirodno-matematički fakultet

Promjena satnice polaganja teorijskog dijela ispita, satnica polaganja herbarijuma i preuzimanja herbarske zbirke
Teorijski dio ispita će početi u 9h 30 minuta (sala A3), a polaganje herbarijuma će uslijediti u lab. 101. 

Studenti čija herbarska zbirka nije zadovoljila uslov prolaznosti zbirku trebaju preuzeti u 9h 50min, lab. 101 (Džarić, Jasavić, Laković, Tomović, Đurnić, Mrdak, Ralević). 

Broj posjeta : 126