Prirodno-matematički fakultet, 26.08.2020

Septembarski rokU septembarskom roku studenti mogu polagati ili samo završni ispit (herbarijum i teorijski dio, koji se zajedno bodiju sa 50 poena) i zadržati semestralne poene iz junsko-julske evindencije poena ili polagati ispit u cjelosti

U oba slučaja herbarijum će se odgovarati usmeno, a ostale provjere znanja će imati pismenu formu. 

Prijavu za polaganje ispita u prvom terminu obaviti 1. i 2. septembra na mejl danijela.stesevic@ucg.ac.me

U prijavi naglasiti da li se polaže samo završni ispit ili ispit u cjelosti. 

Herbarijum predati 3. septembra u 8h 45min, lab. 101. 

Ispit će se održati 4. septembra, u sali A3 i lab. 101. U slučaju prijave velikog broja studenata polaganje će se obaviti u grupama. Precizna satnica polaganja će biti oglašena dan uoči ispita. 

Broj posjeta : 58