Prirodno-matematički fakultet, 17.09.2020

Rezultati drugog septembarskog rokaHusović Elzana: semestralni poeni= 20, završni ispit= 31, ukupan broj poena= 51, ocjena E

Jasavić Belisa: semestralni poeni= 26.5, završni ispit= 29, ukupan broj poena= 55.5, ocjena E

Laković Jelena: semestralni poeni= 28, završni ispit= 2, ukupan broj poena= 30, ocjena F

Pavićević Anja: semestralni poeni= 35, završni ispit= 28, ukupan broj poena= 63, ocjena D

Vujović Irena: semestralni poeni= 49, završni ispit= 10, ukupan broj poena= 59, ocjena E

Ralević Predrag: semestralni poeni= 30, završni ispit= 37, ukupan broj poena= 67, ocjena D

Muratović Amar: semestralni poeni= 2.5, završni ispit= 0, ukupan broj poena= 2.5, ocjena F

Bojivić Jasna: semestralni poeni= 0, završni ispit= 0, ukupan broj poena= 0, ocjena F

Broj posjeta : 64