Prirodno-matematički fakultet, 21.08.2019

Prijava za prvi septembarski rokU septembarskom roku studenti imaju mogućnost da osim završnog ispita polažu i kolokvijume (vazi za oba roka)

Prvi rok: 28. avgusta u 13h, sala A1

Drugi rok: 11.09. u 14h, sala A1

Prijavu za polaganje u prvom roku obaviti putem mejla (mina.hidrobios@gmail.com) do 25. avgusta, a za drugi rok do 1. septembra. 

U prijavi obavezno navesti: ime i prezimenaziv predmeta koji se prijavljuje i tip provjere znanja koje se planiraju polagati, za svaki rok posebno (da li samo samo neki od kolokvijuma ili samo završni ispit ili i kolokvijumi (i koji konkretno) i završni ispit. 

Broj posjeta : 236