Prirodno-matematički fakultet, 29.08.2017

Avgustovski rok - 29.08.2017 14:47U dodatnom ispitnom roku mogu se polagati kolokvijumi i zavrsni dio ispita. Bodovi osvojeni na testu (vjezbe) se prenose. Takodje, prenose se i bodovi onih provjera znanja sa kojima je student zadovoljan.

Izlaskom na neki od kolokvijuma ili završni ispit, studenti poništavaju poene osvojene tokom semestra na toj provjeri znanja.

Studenti koji su zainteresovani za polaganje potrebno je da se prijave predmetnom profesoru zakljucno sa 4.09.2017. godine na e-mail:  mina.hidrobios@gmail.com. Prilikom prijave, u mejlu je potrebno precizirati:

1. Koji predmet se polaze

2. Koju konkretno provjeru znanja student polaze (Kolokvijum, Zavrsni ispit).

3. Studenti koji nisu imali vjezbe i test iz vjezbi (ranije generacije) potrebno je da to naglase u mejlu tokom prijave.

 ----Datum polaganja svih provjera znanja: 8. 09. 2017. u 12h (sala A3)