Prirodno-matematički fakultet, 13.12.2018

Termini kolokvijuma (gradivo vježbi)Temini kolokvijuma iz predmeta Matematičko modeliranje su:

Utorak, 18. decembar, 19h, sala 107A

Utorak, 25. decembar, 19h, sala 107A