Ekonomski fakultet, 29.01.2018

Operaciona istrazivanja - 29.01.2018 10:58Pozivaju se studenti

Lučić Dragana       72/15

Laković Danijela     54/15

Janković Petar        79/15

Ćeranić Dejan        219/15

Rašović Nađa          227/15

Kasumović Lejla     90/14

Zlajić Ivana           114/13

Stojaković Milena    414/13

Bulatović Jasmina     161/08

da se jave na e-mail: rakocevic@ac.me