Ekonomski fakultet, 01.09.2018

Raspored polaganja ispita u prvom septembarskom rokuPolaganje ispita na predmetu Operaciona istraživanja u prvom septembarskom roku održaće se 05.09. po sledećem rasporedu: u 08:00 časova polagaće se kolokvijum, a u 10:00 časova završni ispit.