Ekonomski fakultet, 11.09.2018

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom rokuPolaganje ispita na predmetu Operaciona istraživanja u drugom septembarskom roku održaće se 13.09. po sledećem rasporedu: u 08:00 časova polagaće se kolokvijum, a u 10:00 časova završni ispit.