Ekonomski fakultet, 28.12.2019

RezultatiU prilogu su rezultati prije zavrsnog ispita, ispravljeni zbog tehnicke greske.

Zbir bodova ostvaren tokom semestra je u tabeli u koloni S.

Napomena: UNAPRIJEDJENI  MODEL POLAGANJA USMENOG ISPITA ZA OCJENU A I B - studenti koji su imali vise od 30 bodova na testu, mogli su raditi seminar i ostvariti dodatnih 5 bodovakao olaksica prilikom usmenog odgovaranja ispita. Znaci da im se bodovi sa seminara racunaju samo u okviru bodova na usmenom dijelu ispita I oni svakako trebaju izaci na usmeni dio ispita! Bez usmenog ispita, ovi bodovi ne ulaze u ukupan zbir bodova tokom semestra.

Dokumenti

Broj posjeta : 414