Ekonomski fakultet

Termin održavanja ispita
Ispit iz predmeta Portfolio menadžment će se održati 6. 5. 2021. godine, u Sali 001, sa početkom u 8 časova. 

Broj posjeta : 14