Ekonomski fakultet, 22.02.2019

Bodovanje, termini predavanja, kolokvijuma i završnog ispitaBodovanje:

-Test 1   25 poena 

-Test 2   25 poena

-Seminarski rad      20 poena

-Završni ispit -        25 poena

-Prisustvo i aktivnost na času 5 poena (za mentorski rad broj dolazaka na konsultacije)

Seminarski rad treba da sadrži:

  1. Logičko projektovanje baze podataka zadatog subjekta (ili po izboru)
  2. E-R dijagram
  3. Relaciona šema
  4. Dekompozicija u 3NF
  5. Realizacija nekoliko upita pomoću relacione algebre i SQL-a
  6. Praktična realizacija baze podataka u Ms Access-u (nije obavezna, samo za studente koji žele da rade diplomski)

Raspored časova, testova i završnog ispita je:

Pripremni čas za Test 1: 27.03. (srijeda) u 15h, Sala Vision (Cigla sala)

Test 1:  03.04. (srijeda) u 15h, Sala Vision (Cigla sala)

(Popravni  prvog testa  istovremeno sa drugim testom)

Pripremni čas za Test 2: 08.05. (srijeda) u 15h, Sala Vision (Cigla sala)

Test 2:   15.05. (srijeda) u 15h, Sala Vision (Cigla sala)

(Popravni drugog testa istovremeno sa završnim ispitom)

Završni ispit: 22.05. (srijeda) u 14.30, Sala Vision (Cigla sala)

Popravni završni ispit: 29.05. (srijeda) u 15h, Sala Vision (Cigla sala)

Konsultacije su utorkom od 15h do 16h.