Ekonomski fakultet

Materijal i domaći zadatak
Možete preuzeti materijal sa časova vježbi iz predmeta Globalizacija svjetske privrede. 

Na pretposlednjem slajdu (prezentacija GSP 5) je vježba koju možete uraditi u formi domaćeg zadatka (pošto nemamo grupu 4, članovi grupe 3 opisuju kupce "starki" i Nike Pegasus 35 patika, a članovi grupa 1 i 2 opisuju korisnike stambenog kredita i servisa donesi.com). Zadatak šaljete pojedinačno. Rok za dostavljanje rada je 26. mart.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 139