Ekonomski fakultet

Termin održavanja ispita
Ispit iz predmeta Portfolio analiza će se održati 6. 5. 2021. godine, u Sali 001, sa početkom u 8 časova. 

 
Broj posjeta : 15