Ekonomski fakultet

bodovi nakon I kolokvijuma
Obavjestenje,

Popravni kolokvijum će se odrzati preko Zoom aplikacije  u ponedeljak 08.06.2020. u 10:00H.  

Dokumenti

Broj posjeta : 204