Institut za biologiju mora

Održan sastanak u okviru Erasmus+ MEP&M projekta
Od 22. do 23.02.2021. godine održan je dvodnevni sastanak (Kick-off meeting) partnera na Erasmus + projektu pod nazivom: Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M), koji će se realizovati na Pomorskom fakultetu Kotor i Institutu za biologiju mora u periodu od 15.01.2021. do 14.01.2023. godine. Projekat se finansira iz sredstava Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Tokom prvog dana, pored dekana fakulteta prof. dr Špira Ivoševića, pozdravni govor je održala gospođa Danielle Picot, projektni oficir ispred EACEA, i gospođa Vanja Drljević, koordinator nacionalne Erasmus + kancelarije u Crnoj Gori. Predstavljeni su radni paketi, a takođe podproizvodi i izlazni rezultati koji se očekuju nakon trogodišnje realizacije projekta. Drugog dana je bilo riječi o tehničkom dijelu implementacije aktivnosti na projektu, gdje su prikazane predviđeni diseminacioni koraci ka boljoj prezentaciji novog akreditovanog studijskog programa. Uz adekvatan projektni i finansijski menadžment, partnerima je omogućeno da na dnevnom nivou upravljaju projektom i odlučuju o pravcima razvoja zajedničkog cilja, a to je stvaranje uslova za akreditovanje zajedničkog regionalnog studijskog programa na engleskom jeziku Univerziteta Crne Gore, Pomorskog fakulteta Kotor, Aleksander Moisiu Univerziteta iz Drača i Univerziteta u Valoni ‘Ismail Qemali’ iz Albanije.

Na događaju su učestvovali predstavnici drugih partnerskih institucija/organizacija na projektu: Aleksander Moisiu Univerzitet iz Drača, Univerzitet u Valoni ‘Ismail Qemali’ i Uprava za pomorstvo iz Albanije, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Univerzitet u Kadizu (Španija), Univerzitet Côte d’Azur (Francuska), kao i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine i NVO Eko Centar Delfin iz Crne Gore.

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor je koordinatorska institucija na ovom projektu. 

Broj posjeta : 202

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.