Laboratorija za plankton i kvalitet morske vode

bakterioplankton, fitoplankton, zooplankton, sanitarna mikrobiologija

bakterioplankton, fitoplankton, zooplankton, sanitarna mikrobiologija

Terenski i laboratorijski rad

Terenski i laboratorijski rad

U okviru Laboratorije za plankton i kvalitet morske vode se obavljaju osnovna, primijenjena i razvojna naučna istraživanja iz oblasti fitoplanktona, zooplanktona, bakterioplanktona i određivanje sanitarnog kvaliteta morske vode i sedimenta, a posebno: izučavanje sastava i brojnosti fitoplanktonskih zajednica (kvalitativno i kvantitativno određivanje); procjena biomase fitoplanktonskih organizama, određivanjem koncentracije hlorofila, a kao indikatora procjene biomase fitoplanktona; procjena stepena eutrofikacije na osnovu brojnosti fitoplanktona i sastava vrsta (fitoplanktonski organizmi indikatori stanja ekosistema) kao i koncentracije hlorofila a; određivanje i...

Praćenje sanitarnog kvaliteta vode za kupanje