Institut za biologiju mora

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
421 Ostalo Monitoring zdravstvene bezbjednosti skoljaka IBM01-05-2018-31-10-2018
420 Ostalo Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu DCF/DCRF IBM01-04-2017-31-12-2018
419 Bilateralni međunarodni Uticaj ekoloških faktora na zdravstveno stanje lubina (Dicentrarchus labrax), s potrebnim osvrtom na pojavu vibrioze u Hrvatskoj i Crnoj Gori IBM01-04-2017-31-12-2018
418 Bilateralni međunarodni Uticaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana IBM01-04-2017-31-12-2018
417 Bilateralni međunarodni Ribe, rakovi i školjke bioindikatori stanja životne sredine crnogorskog primorja IBM15-10-2016-15-10-2018
416 Potencijalna primjena ljuštura dagnji i kamenica kao biosorbenata za uklanjanje teških metala BIOTEM IBM15-10-2016-15-10-2018
415 Bilateralni međunarodni Površinom podstaknuta Ramanova spektroskopija kao metoda praćenja koncentracijeneorganskih nutrijenata u morskoj vodi IBM15-10-2016-15-10-2018
414 Bilateralni međunarodni Morske i slatkovodne mikroalge kao alternativni izvor proteina u hrani za životinje IBM15-10-2016-15-10-2018
413 Montenegrin marine Biology Laboratory- EMBRace IBM01-12-2017-15-11-2018
412 Montenegrin marine Biology Laboratory- MEMBER IBM01-12-2017-15-11-2018
411 Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje ProDATA IBM01-01-2018-31-12-2019
410 Ostalo Stanje zaštićenog kamenog korala (Cladocora caespitosa) u Bokokotorskom zalivu i veza sa klimatskim promjenama IBM01-01-2018-31-12-2019
409 Adriatic network for marine Eco-system ADRINET IBM01-02-2018-28-02-2019
408 Model za održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, za prekogranična staništa, zaštiru biodiverziteta i ekosistema BLUELAND IBM01-03-2018-28-02-2019
407 Water LandsCapes sustainability through reuse of Marine litter WELCOME IBM01-03-2018-31-03-2019
406 Ostalo Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques IAEA IBM01-01-2018-31-12-2019
405 IPA Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji ARIEL IBM01-02-2018-30-11-2019
404 IPA Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru HARMONIA IBM01-02-2018-30-11-2019
403 Ostalo Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum MONTEAQUA IBM04-12-2017-04-06-2019
402 Ostalo Horizontal Communication and Capitalization project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level InnoBlueGrowth IBM17-01-2017-17-01-2019
401 Horizont 2020 Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management SeaDataCloud IBM01-11-2016-31-10-2020
400 Horizont 2020 Poboljšanje zaštite mora u evropskim i okolnim morima MarCons IBM01-06-2016-31-05-2020
399 IPA Eksperimentalni uzgoj Jakobove kapice (pecten jacobeaus) u uslovima Bokokotorskog zaliva GREATFARM IBM01-10-2016-28-02-2018
311 Ostalo Monitoring i biomonitoring kvaliteta vode za marikulturu i procjena prirodnih resursa školjaka u Bokokotorskom zalivu Monitoring marikultura IBM01-01-2012-31-12-2018
310 Ostalo Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu DCF/DCRF IBM01-04-2017-31-12-2018
309 Ostalo TERNA TERNA IBM08-11-2016-31-12-2018
308 Ostalo Plaže 2017 Plaže 2017 IBM01-01-2017-31-12-2017
307 Ostalo ”Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu” PinnaSPOT IBM01-04-2016-31-03-2019
165 Ostalo Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometar Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometar IBM01-01-2015-31-12-2015
164 Ostalo European Marine Observation and Data Network - Chemistry -“EMODNet 3 - Chemistry” EMODNET IBM01-03-2017-31-03-2019
163 Ostalo MAREA SEDAF MAREA SEDAF IBM01-01-2015-31-12-2015
162 Ostalo MED POL MED POL IBM01-01-2015-31-12-2015
161 Ostalo HERD HERD IBM01-01-2015-31-12-2015
160 Ostalo FP-7,Coconet FP-7,Coconet IBM01-01-2015-31-12-2015
159 Ostalo FAO-ADRIAMED FAO-ADRIAMED IBM01-01-2015-31-12-2015
158 Ostalo Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković IBM01-01-2015-31-12-2015
157 Ostalo Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna Mačić Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna Mačić IBM01-01-2015-31-12-2015
156 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko Ikica Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko Ikica IBM01-01-2015-31-12-2015
155 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana Pešić Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana Pešić IBM01-01-2015-31-12-2015
154 Ostalo Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran Kljajic Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran Kljajic IBM01-01-2015-31-12-2015
153 Ostalo Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović IBM01-01-2015-31-12-2015
152 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar Joksimović Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar Joksimović IBM01-01-2015-31-12-2015
151 Ostalo Min.poljoprivrede-Agrobudzet,Joksimović Min.poljoprivrede-Agrobudzet,Joksimović IBM01-01-2015-31-12-2015
150 Ostalo Min.poljoprivrede-Monitoring Min.poljoprivrede-Monitoring IBM01-01-2015-31-12-2015
149 Ostalo Nacionalni projekat ,V.Mačić Nacionalni projekat ,V.Mačić IBM01-01-2015-31-12-2015
148 Ostalo Nacionalni projekat Kotor Nacionalni projekat Kotor IBM01-01-2015-31-12-2015
147 Ostalo Nacionalni projekat Marmont Nacionalni projekat Marmont IBM01-01-2015-31-12-2015