Institut za biologiju mora

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
421 Monitoring zdravstvene bezbjednosti skoljaka Mandić Milica
01-05-201831-10-2018Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
420 DCF/DCRF Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu Pešić Ana
01-04-201731-12-2018Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
419 Uticaj ekoloških faktora na zdravstveno stanje lubina (Dicentrarchus labrax), s potrebnim osvrtom na pojavu vibrioze u Hrvatskoj i Crnoj Gori Đurović Mirko
01-04-201731-12-2018Bilaterala sa Hrvatskom
418 Uticaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana Pestorić Branka
01-04-201731-12-2018Bilaterala sa Hrvatskom
417 Ribe, rakovi i školjke bioindikatori stanja životne sredine crnogorskog primorja Joksimović Aleksandar
15-10-201615-10-2018Bilaterala sa Srbijom
416 BIOTEM Potencijalna primjena ljuštura dagnji i kamenica kao biosorbenata za uklanjanje teških metala Mandić Milica
15-10-201615-10-2018Bilaterala sa Srbijom
415 Površinom podstaknuta Ramanova spektroskopija kao metoda praćenja koncentracijeneorganskih nutrijenata u morskoj vodi Pestorić Branka
15-10-201615-10-2018Bilaterala sa Srbijom
414 Morske i slatkovodne mikroalge kao alternativni izvor proteina u hrani za životinje Drakulović Dragana
15-10-201615-10-2018Bilaterala sa Srbijom
413 Montenegrin marine Biology Laboratory- EMBRace Martinović Rajko
01-12-201715-11-2018Min nauke- podsticanje učešća u H2020 i Cost
412 Montenegrin marine Biology Laboratory- MEMBER Martinović Rajko
01-12-201715-11-2018Min nauke- podsticanje učešća u H2020 i Cost
411 ProDATA Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje Joksimović Danijela
01-01-201831-12-2019Min nauke- podsticanje učešća u H2020 i Cost
410 Stanje zaštićenog kamenog korala (Cladocora caespitosa) u Bokokotorskom zalivu i veza sa klimatskim promjenama Mačić Vesna
01-01-201831-12-2019Min nauke- podsticanje učešća u H2020 i Cost
409 ADRINET Adriatic network for marine Eco-system Huter Aleksandra
01-02-201828-02-2019Trilaterala IT-ALB-MN
408 BLUELAND Model za održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, za prekogranična staništa, zaštiru biodiverziteta i ekosistema Pešić Ana
01-03-201828-02-2019Trilaterala IT-ALB-MN
407 WELCOME Water LandsCapes sustainability through reuse of Marine litter Mandić Milica
01-03-201831-03-2019Trilaterala IT-ALB-MN
406 IAEA Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques Joksimović Danijela
01-01-201831-12-2019Projekat koji se finansira sredstvima IAEA (International atomic Energy Agency)
405 ARIEL Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji Ikica Zdravko
01-02-201830-11-2019
404 HARMONIA Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru Joksimović Danijela
01-02-201830-11-2019
403 MONTEAQUA Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum Đurović Mirko
InstitucionalniStrukturni04-12-201704-06-2019
402 InnoBlueGrowth Horizontal Communication and Capitalization project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level Đurović Mirko
17-01-201717-01-2019
401 SeaDataCloud Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management Joksimović Danijela
Istraživački01-11-201631-10-2020
400 MarCons Poboljšanje zaštite mora u evropskim i okolnim morima Mačić Vesna
Istraživački01-06-201631-05-2020COST
399 GREATFARM Eksperimentalni uzgoj Jakobove kapice (pecten jacobeaus) u uslovima Bokokotorskog zaliva Mandić Milica
Istraživački01-10-201628-02-2018 Projekat je prijavljen u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije"-IPA IV Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013.
311 Monitoring marikultura Monitoring i biomonitoring kvaliteta vode za marikulturu i procjena prirodnih resursa školjaka u Bokokotorskom zalivu Mandić Milica
01-01-201231-12-2018Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
310 DCF/DCRF Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu Joksimović Aleksandar
01-04-201731-12-2018Ministarstvo poljoprivrede DCF/DCRF
309 TERNA TERNA Mačić Vesna
08-11-201631-12-2018monitoring polaganja podmorskih kablova
308 Plaže 2017 Plaže 2017 Drakulović Dragana
01-01-201731-12-2017Morsko Dobro,praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima u sezoni 2017/2018
307 PinnaSPOT ”Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu” Joksimović Danijela
01-04-201631-03-2019donacija Fondacije Princ Albert II Monako
165 Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometar Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometar Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
164 EMODNET European Marine Observation and Data Network - Chemistry -“EMODNet 3 - Chemistry” Joksimović Danijela
Istraživački01-03-201731-03-2019
163 MAREA SEDAF MAREA SEDAF Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
162 MED POL MED POL Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
161 HERD HERD Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
160 FP-7,Coconet FP-7,Coconet Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
159 FAO-ADRIAMED FAO-ADRIAMED Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
158 Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
157 Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna Mačić Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna Mačić Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
156 Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko Ikica Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko Ikica Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
155 Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana Pešić Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana Pešić Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
154 Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran Kljajic Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran Kljajic Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
153 Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
152 Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar Joksimović Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar Joksimović Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
151 Min.poljoprivrede-Agrobudzet,Joksimović Min.poljoprivrede-Agrobudzet,Joksimović Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
150 Min.poljoprivrede-Monitoring Min.poljoprivrede-Monitoring Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
149 Nacionalni projekat ,V.Mačić Nacionalni projekat ,V.Mačić Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
148 Nacionalni projekat Kotor Nacionalni projekat Kotor Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015
147 Nacionalni projekat Marmont Nacionalni projekat Marmont Đurović Mirko
01-01-201531-12-2015