Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo

Ulov demerzalnih vrsta mrežom kočom na otvorenom moru

Ulov demerzalnih vrsta mrežom kočom na otvorenom moru

Tradicionalni ribarski alati u Boki Kotorskoj

Tradicionalni ribarski alati u Boki Kotorskoj

!-- TEKST SA POZADINOM-->  Radna grupa za praćenje novih vrsta riba u Jadranu !-- TEKST SA POZADINOM-->

Radna grupa za praćenje novih vrsta riba u Jadranu

Edukacija ribara- načini prikupljanja podataka o ribarstvu

Edukacija ribara- načini prikupljanja podataka o ribarstvu

Osnovna djelatnost laboratorije: Istraživanje morskog ribarstva (bentoski resursi (ribe, rakovi i glavonošci) pelagični resursi, resursi malog obalnog ribolova,  ihtioplnakton, morski sisari i kornjače). Populaciona dinamika ekonomski važnih vrsta riba, rakova i glavonožaca. Naučna pomoć razvoju odgovornog ribarstva i predlaganje mjera održivog korišćenja resursa. Predlaganje kvota za održivi ribolov ovih resursa. Naučno-istraživački rad u Laboratoriji zasniva se na istraživačkom terenskom radu, odlaskom na ribarske brodove, učešće u medjunarodnim naučnim ekspedicijama, posjeta ribarskim lukama, biološka kontrola ulova, pregled ribarskih...