Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo


Ulov demerzalnih vrsta mrežom kočom na otvorenom moru

Ulov demerzalnih vrsta mrežom kočom na otvorenom moru

Tradicionalni ribarski alati u Boki Kotorskoj

Tradicionalni ribarski alati u Boki Kotorskoj

!-- TEKST SA POZADINOM-->  Radna grupa za praćenje novih vrsta riba u Jadranu !-- TEKST SA POZADINOM-->

Radna grupa za praćenje novih vrsta riba u Jadranu

Edukacija ribara- načini prikupljanja podataka o ribarstvu

Edukacija ribara- načini prikupljanja podataka o ribarstvu